Thursday, 12 April 2012

REFLEKSI PROJEK AKHIR

REFLEKSI
NAMA            : MARIA BINTI TATIONO
NO. I/C           : 840518-01-5904
NO.MATRIK : 20111920520007
KURSUS      : DPLI-SR BM(A)
            Alhamdulillah syukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmat dan izinNya dapat saya menyiapkan projek akhir bagi subjek ini. Terima kasih diucapkan kepada pensyarah pembimbing saya iaitu Puan Mimma Sayuti Binti Mat Khalid kerana sentiasa memberi bimbingan dan tunjuk ajar yang baik kepada saya dalam melaksanakan projek akhir ini. Pada mulanya saya rasa agak sukar untuk melaksanakan tugasan ini           kerana saya tidak mempunyai kemahiran dan pengetahuan dalam bidang ICT dan Multimedia.
Namun begitu, setelah puan mengambil alih kelas bagi subjek ini, saya telah menerima banyak pendedahan tentang pelbagai teknologi multimedia yang boleh digunakan dalam pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Terdapat pelbagai jenis teknologi multimedia yang boleh digunakan untuk merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan mudah. Hasil daripada tugasan projek akhir ini, saya telah mempelajari pelbagai jenis web yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran misalnya Glogster, Blog, Kubbu dan sebagainya. Blog adalah jurnal online yang digunakan untuk menyatakan pendapat peribadi atau penulisan mengenai sesuatu perkara dan sentiasa dikemaskini setiap hari. Konsep blog adalah sama seperti buku diari harian. Terdapat tiga jenis blog iaitu Business, Personal dan Contents Blog.
Kumpulan saya telah mengaplikasikan web personal blog ke dalam projek akhir ini. Setelah melaksanakan tugasan ini secara amali saya dapat memahami dengan lebih jelas tentang kepentingan, kegunaan dan faedah pengaplikasian Blog, Glogster dan Kubbu dalam pengajaran dan pembelajaran. Melalui pengaplikasian Blog saya dapat membina  link dengan rangkaian web yang lain. Selain itu, saya boleh upload nota ke dalam blog untuk dijadikan sebagai bahan rujukan kepada murid.
Selain daripada itu, glogster merupakan platform pendidikan global yang utama untuk mengungkap pengetahuan dan kemahiran secara kreatif di dalam dan di luar kelas. Ia sangat mudah difahami, sesuai, menyeronokan untuk pelajar dari semua peringkat usia dan gaya pembelajaran. Ia menggunakan teks, gambar, video, grafik, audio, lukisan dan lampiran data. Semua yang terdapat dalam RPH saya aplikasikannya ke dalam glogster. Manakala web Kubbu juga digunakan untuk menyediakan soalan latihan kepada murid. Dengan pengaplikasian ini pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih mudah dan menyeronokkan.
Hasil tugasan ini memberi banyak faedah kepada saya dalam membuat perancangan penganjaran harian. Saya akan cuba mengaplikasikannya ketika mengajar nanti. Diharap dengan pengaplikasian web ini, aktiviti pengajaran dan pembelajaran saya nanti akan menjadi lebih mudah dan berkesan serta dapat menarik minat dan perhatian murid terhadap pelajaran. Oleh itu, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Puan Mimma Sayuti binti Mat Khalid kerana dengan kesungguhan puan dalam perkongsian ilmu, idea, pengetahuan dan kemahiran yang puan ada berkaitan pelbagai teknologi ICT kepada saya dan juga rakan-rakan yang lain, dapatlah saya meningkatkan ilmu dan kemahiran dalam ICT ini. Saya akan cuba menerokai pelbagai lagi jenis web-web terkini yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Sekian, terima kasih.


LATIHAN AMALI MURID_GLOGSTER

http://suzinajib.edu.glogster.com/glog-9798-3497/

APLIKASI WEB 2.0 DALAM PnP_bahan rujukan

http://www.scribd.com/doc/65576530/28/APAKAH-ITU-GLOGSTER

RPH PROJEK AKHIR TP

Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tahun 2

TEMA
KEBUDAYAAN
TAJUK
Budaya Kita


FOKUS UTAMA
Standard Kandungan
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Standard Pembelajaran
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk

OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran, murid dapat :
  1. Mendengar  dari bahan untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bahasa.
  2. Menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul dan secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal.
PENGISIAN
Ilmu : Budaya masyarakat malaysia
Nilai : Rajin, Keyakinan diri, kerjasama
KBT: Kecerdasan pelbagai,
Kontektual
EMK : Kreatif dan inovasi
SISTEM BAHASA
Tatabahasa : Kata nama, kata kerja
Kosa kata : Koci, lempeng, keria, baulu, tepung pelita, kuih lapis, apam
MEDIA
Kad perkataan, kad gambar
                                                      


STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI
PENGISIAN KURIKULUM
CATATAN
Langkah 1

1.   Guru memaparkan dan memperdengarkan kepada murid video dokumentari tentang kuih muih tradisional

2.  Murid diberi peluang untuk mendengar, memerhati dan memahami dialog perbualan dalam video dokumentari.

3.  Guru bersoal jawab tentang video tersebut dan kaitannya dengan kuih tradisional.

Contoh soalan :
i.    Apakah nama kuih tradisional itu?
ii.   Apakah bahan yang digunakan untuk membuat kuih tersebut?
iii. Bagaimana cara membuatnya?

Ilmu : Sains
Nilai : menghargai
EMK: Kreativiti dan Inovasi
(Fasa Persediaan)Media : tayangan video
Langkah 2
1.  Guru memperdengarkan lagu ‘Kuih Oh Kuih’
2.  Guru meminta murid menyebutkan nama-nama kuih yang disebutkan dalam seni kata lagu tersebut sambil mempamerkan kad gambar kuih tersebut.
3.  Guru mencatatkan nama-nama yang telah disebutkan oleh murid dan membimbing murid menyatakan cara kuih dimasak sama ada digoreng, rebus, bakar atau kukus.


Ilmu: Pendidikan Muzik
Nilai: rajin
EMK: Kreativiti dan Inovasi
(Fasa Imaginasi)


Lampiran 1
Latihan cara kuih dimasak
Langkah 3
1.  Guru membimbing murid membaca seni kata lagu yang dipaparkan.
2.  Murid membaca senikata lagu secara individu dan kumpulan dengan sebutan yang betul.
3.  Murid dibimbing menyanyikan lagu ‘kuih Tradisional’ berpandukan seni kata lagu yang dipaparkan.
4.  Murid diminta membaca secara bergilir-gilir nama-nama kuih yang telah dicatat dengan sebutan yang betul dan mengkategorikannya dalam kumpulan kuih manis atau pedas.


Ilmu : Kajian Tempatan
Nilai : Menghargai
KBT: Kreativiti dan Inovasi
(Fasa Tindakan)

Langkah 4
1.  Murid membaca semula nama-nama kuih dalam seni kata lagu yang dipaparkan oleg guru.
2.  Murid dalam kumpulan kecil berbincang dan memikirkan cara mengubah suai rasa atau bentuk kuih mengikut kreativiti mereka.
3.  Murid membentangkan hasil kerja kumpulan mereka.

Ilmu : Kajian Tempatan
Nilai : Keyakinan diri
EMK : Kreativiti dan Inovasi (Frasa Tindakan)

Pentaksiran
1.  Murid membaca dialog yang disediakan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2.  Murid menjawab beberapa soalan pemahaman berdasarkan dialog yang telah dibaca.


Ilmu : Kajian Tempatan
Nilai : keyakinan diri
KB: menjana idea
KBT: BCB

Pemulihan
1.  Guru membimbing murid membaca nama-nama kuih

Ilmu : Kajian Tempatan
Nilai : Rajin
KBT : BCB

Pengayaan

1.  Murid membaca frasa-frasa yang terdapat dalam lembaran kerja yang diberi.
2.  Murid mengkategorikan cara-cara kuih dimasak mengikut jenis.


Ilmu : Kajian Tempatan
Nilai : berdikari
KBT : BCB
KB- Menjana ideaWednesday, 4 April 2012

belajar DIAM dari banyaknya BICARA..belajar SABAR dari sebuah KEMARAHAN...belajar KESUSAHAN dari hidup SENANG...belajar MENANGIS dari suatu KEBAHAGIAN..belajar KEIKHLASAN dari KEPEDIHAN..belajar TAWAKAL dari UJIAN...belajar REDHA dari satu KETENTUAN...